เชื่อเลยว่าผู้หญิงเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ต้องเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแน่นอนกับคำกล่าวที่ว่า “หากอยู่ในช่วงเป็น ประจำเดือน ห้ามดื่มน้ำมะพร้าวเป็นอันขาด” ตามมาด้วยร้อยล้านเหตุผล บ้างก็ว่าเป็นคำบอกที่เชื่อตามกันมาของคนโบราณ บ้างก็ว่าดื่มน้ำมะพร้าวแล้วจะทำให้..