ปัจจุบันการ ออกแบบกราฟิก เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยี รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านระหว่างยุคสมัย การแข่งขันกันทางการตลาด ซึ่งทุกวันนี้ใครๆ ก็สามารถเป็นนักกราฟิกได้ ไม่ว่าจะเป้นมือสมัครเล่น แบบพอออกแบบได้ หรือแม้แต่มืออาชีพที่ยิ่งต้อง..