6 ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรไทยในเซเว่น-อิเลฟเว่น - ปัจจุบันเทรนด์บริโภคสินค้าและบริการ ที่สามารถช่วยเกษตรกรไทยได้เป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการต่างงัดกลยุทธ์และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ วันนี้จะไปรู้จักกับ 7 สินค้านวัตกรรมเก..