9 ที่กินถิ่นนิมมาน เชียงใหม่ ไม่ไปไม่ได้แล้ว 9 ที่กินถิ่นนิมมาน เชียงใหม่ ไม่ไปไม่ได้แล้ว นิมมานเหมินทร์ หรือที่เรียกว่าถนนนิมมานเฉย ๆ ก็ได้ เป็นถนนที่ขึ้นชื่อว่ามีสีสันมากที่สุด อีกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยทั้งร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ รวมไปถึงคาเฟ่..