โลกของเรามีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และเกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เดี๋ยวนี้ชีวิตมนุษย์แทบจะเรียกได้ว่าดำเนินไปด้วยเทคโนโลยี เราใช้เทคโนโลยีทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันแทบจะ 90% ซึ่งการศึกษาก็รวมอยู่ในนั้น..